Kemuliaan Seorang Guru

Pelbagai kata indah diungkapkan bagi menzahirkan penghargaan atas sumbangan dan jasa seorang guru apabila tibanya tanggal 16 Mei setiap tahun. Bagi seorang guru, bakti dan pengorbanan sepanjang berkhidmat sebagai seorang guru akan terasa ringan dan hilang apabila melihat telatah anak didik yang tida …
Pendidik Julai 2018

Bersedekah Punca Rezeki Bertambah

Amalan bersedekah merupakan amalan terpuji dan dituntut dalam Islam. Malah, ia merupakan amalan yang paling disukai oleh Allah SWT.Ganjarannya begitu besar berbanding amalan lain.Bersedekah tidak perlu menunggu sewaktu seseorang itu berharta,lapang atau mendapat ‘durian runtuh’,tetapi ia boleh d …
Pendidik Mei 2018

Berkatalah Yang Baik, Atau Lebih Baik Diam

Komunikasi merupakan medium utama manusia memahami antara satu sama lain. Komunikasi yang baik menghasilkan keharmonian dalam sesuatu hubungan sama ada dalam organisasi, masyarakat, kejiranan dan kekeluargaan. Namun, kegagalan berkomunikasi dengan baik menyebabkan berlakunya perselisihan dan salah f …
Pendidik Mac 2018

IQRA' Bukan Sekadar Perintah Membaca

ISLAM adalah agama yang sentiasa menitikberatkan ilmu pengetahuan. Sejarah penurunan al-Quran mencatatkan bahawa agama Islam merupakan satu-satunya agama yang mementingkan ilmu pengetahuan. Hal ini bertepatan dengan penurunan wahyu pertama kepada Nabi Muhammad SAW mengenai perintah membaca.
Pendidik Februari 2018

Berfikirlah Dengan Hati

Berfikir dengan hati? Selama ini kita tahu berfikir menggunakan akal fikiran. Bagaimana pula caranya berfikir menggunakan hati? Yang menariknya penyataan “berfikir dengan hati” terkandung dalam al-Quran. Al-Quran adalah satu-satunya sumber yang menyatakan bahawa berfikir adalah kerja hati.
Pendidik Disember 2017

Mencari Keberkatan Masa

Setiap orang memiliki 24 jam setiap hari. Namun penggunaan 24 jam sehari adalah berbeza di antara satu sama lain. Ada orang dapat memenuhi masanya dengan melaksanakan pelbagai perkara yang bermanfaat dalam tempoh 24 jam seolah-olah ia mempunyai masa lebih daripada 24 jam sehari. Manakala ada orang y …
Pendidik November 2017

Mendidiklah Dengan Ikhlas Tanpa Batas

Pengorbanan seorang guru cukup besar dalam mendidik dan membimbing anak bangsa. Harapan mereka menggunung tinggi untuk melihat anak didiknya menjadi orang yang berguna kepada diri, keluarga, masyarakat, agama dan negara. Mereka sanggup berkorban demi mencapai hasrat tersebut. Malah mereka lebih meng …
Pendidik Oktober 2017
Halaman 1 dari 2

Promo Widad Kembara Kembara Widad - EP01 - Langgar, Kedah Kembara Widad - EP02 - Bagan Serai, Perak Kembara Widad - EP03 - Santan, Perlis Kembara Widad - EP04 - Baling, Kedah Kembara Widad - E05 - Batu Kurau, Perak