Pencapaian Murid Sekolah Seni Malaysia:Platform Terbaik Gilap Bakat


Profesion dalam bidang seni mungkin bukan menjadi keutamaan berbanding bidang lain di Malaysia. Namun tidak ramai menyedari bidang seni mempunyai potensi dan mampu menyediakan banyak peluang pekerjaan berpendapatan tinggi pada masa depan.

Satu daripada usaha kerajaan dalam memastikan bidang seni melakar masa depannya sendiri adalah dengan mewujudkan Sekolah Seni Malaysia (SSeM).

Sekolah ini adalah sebuah institusi pendidikan formal yang menyediakan kemudahan menggilap dan menggarap potensi serta bakat dalam diri murid untuk menceburi aktiviti kesenian dan kebudayaan secara aktif dan kreatif.

Cadangan penubuhan SSeM telah diputuskan dalam Persidangan Perancangan Strategik Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) tahun2004 yang diadakan pada 30 Oktober hingga 1 November 2004.Pada masa itu telah diumumkan penubuhan dua buah SSeM dibawah Rancangan Malaysia Ke- 9 iaitu di Sarawak dan Johor.

 

Log masuk atau Langgan untuk teruskan pembacaan

Seksyen in hanya boleh dilawat diakses oleh ahli yang mempunyai plan pelan langganan yang aktif sahaja.

Langgani
Pendidik dan
jimat RM50!

Langganan anda termasuk :

  • Keahlian Kelab Pendidik
  • Potongan Harga
  • Isu Istimewa
  • Notifikasi berita terkini

Log Masuk Langgan