Dr. Aminudin Mansor (Mantan Guru Cemerlang)

Dr. Aminudin Mansor (Mantan Guru Cemerlang)

Jumaat, 05 Oktober 2018 15:50

Cabaran Mendidik Di Era Teknologi Digital

Bagi ibu bapa mendidik anak-anak di rumah memerlukan ilmu pengetahuan dan kemahiran keibubapaan. Ibu bapa zaman ini lebih tercabar kerana anak-anak lebih bijak terutama dalam menguasai teknologi digital dan kebanyakan mereka sudah memiliki telefon pintar seawal usia lima hingga tujuh tahun.

Jika dikaji, sistem pendidikan Malaysia dirancang demi melahirkan modal insan yang seimbang dari segi jasmani, rohani, emosi dan intelek. Itulah sebabnya sukatan pelajaran kita bukan sahaja merangkumi subjek berbentuk akademik tetapi juga bidang agama, moral, sivik, seni, muzik,sejarah dan sebagainya.

Rabu, 30 Mei 2018 10:09

Budaya Ilmu Menuju Negara Maju

Hidup ini memerlukan kita terus belajar mencari dan menguasai ilmu bagi mencapai kehidupan yang sejahtera dan bahagia.Kegigihan dan minat yang mendalam dalam apa juga bidang ilmu di dunia ini akan membuahkan kejayaan dan kesejahteraan kepada kehidupan seseorang.

PENGUASAAN bahasa Malaysia yang baik akan memantapkan dan meningkatkan kualiti pendidikan Sains, Teknologi, Kejuruteraan, dan Matematik (STEM) di sekolah rendah mahupun menengah.  Hal ini amat jelas apabila setiap murid memahami setiap makna kata, istilah dan juga penggunaannya yang tepat dalam STEM.

Selasa, 27 Februari 2018 16:22

Pacu Kejayaan Koperasi Sekolah

Koperasi sekolah mampu mendidik murid ke arah mengamalkan tabiat berjimat-cermat dan menabung sejak di peringkat sekolah rendah lagi dan kemudian di peringkat sekolah menengah. Hampir setiap sekolah di seluruh negara kini mempunyai koperasi masing-masing yang diuruskan oleh murid melalui bimbangan guru yang berpengalaman.

Kemahiran berfikir sangat penting dalam kehidupan seharian pada masa kini. Seseorang yang malas berfikir tidak akan berupaya meningkatkan potensi minda ke arah kejayaan dan kecemerlangan. Dalam proses kaedah pembelajaran dan pemudahcaraan (PdPc) kemahiran berfikir sangat penting bagi memahami dan menaakul sesuatu perkara yang diajar oleh guru.

Pembinaan budaya ilmu mestilah bermula dengan membaca. Oleh sebab itulah pendidikan awal di sekolah mana sekalipun mengajar kemahiran membaca, menulis dan mengira (3M) adalah satu kemestian memandangkan kemahiran itu seterusnya akan menjadi asas kepada perkembangan ilmu pengetahuan kepada individu. Membaca bagi kebanyakan rakyat di negara ini bukan menjadi suatu ketagihan atau kecanduan seperti merokok, memancing, dan lain-lain.

Selasa, 14 November 2017 04:22

Baiki Hubungan Rakan Sebaya Dan Keluarga

Masalah perhubungan dengan rakan sebaya dan keluarga sering timbul dalam kalangan remaja yang berada di sekolah menengah yang boleh menyebabkan stres. Antara situasi yang boleh menyebabkan stres adalah berkaitan dengan masalah hubungan dengan rakan sebaya dan keluarga.

Isnin, 30 Oktober 2017 15:29

Usaha Didik Akhlak Perlu Diperhebat

USAHA mendidik akhlak anak-anak sejak dari kecil perlulah diberi perhatian yang serius dan berterusan. Melalui usaha inilah anak-anak kemudiannya akan menjadi murid tertib dan berhemah yang seterusnya akan menjadi pemangkin kepada pembinaan negara bangsa. Mereka adalah bakal pewaris negara kita yang akan menjadi pemimpin pada masa depan. Pendidikan akhlak menjadi semakin penting dalam era dunia tanpa sempadan kini.

Sistem pendidikan Malaysia dirancang demi melahirkan modal insan yang seimbang daripada segi jasmani, rohani, emosi dan intelek. Itulah sebabnya sukatan pelajaran kita bukan sahaja merangkumi subjek berbentuk akademik tetapi juga bidang agama, moral, sivik, seni, muzik, sejarah dan sebagainya.

Halaman 1 dari 2