Isnariah Idris

Isnariah Idris

Penulis berkelulusan Ijazah dan juga Sarjana (Bachelor dan Master) Pendidikan Bahasa Melayu Sebagai Bahasa Pertama (PBMP). Beliau memulakan kerjaya keguruan pada tahun 1995 dan kini bertugas di sebuah Institut Pendidikan Guru (IPG),  Kementerian Pendidikan Malaysia.

Kesantunan berbahasa merujuk kepada kesopanan dan ketertiban menggunakan kata-kata ketika berkomunikasi. Penggunaan bahasa yang baik, teratur, dan beradab semasa komunikasi lisan mahupun tulisan menggambarkan hati budi penuturnya.

Suatu ketika dahulu, warkah merupakan medium komunikasi utama khususnya antara masyarakat Melayu lama dengan Sultan, pembesar, dan para pengawai Inggeris serta Belanda.Antara aspek yang mengisi sesepucuk warkah ialah politik, sosioekonomi, perdagangan,persahabatan mahupun permohonan bantuan atau pertolongan.

Coretan Sultan Ahmad Tajuddin yang dirujuk ini merupakan balasan atas warkah yang dikirim oleh Edmund Augustus Blundell (E. A. Blundell) sebelumnya. Sultan Ahmad Tajuddin Mukarram Shah (1854-1879) ialah Sultan Kedah ke-23 yang memerintah dari tahun 1854 sehingga 1879.Baginda menulis warkah ini sebagai tanda persahabatan dengan E. A. Blundell. Warkah bertulisan tangan dan bertulisan Jawi ini dikarang pada 28 Zulhijah 1272 (30 Ogos 1856).

Jumaat, 06 Julai 2018 16:56

Gaya Bahasa Warkah Sultan Abdul Samad

Warkah tentang pengumuman pungutan cukai ini dinukilkan oleh Sultan Abdul Samad pada 27 Muharam 1293 (23 Februari 1876), yang menjadi Sultan Selangor pada waktu itu. Warkah ini ditujukan kepada seluruh rakyat negeri Selangor serta orang asing yang berada di negeri tersebut. Warkah ini menerima tempias revolusi perkembangan percetakan di alam Melayu pada abad tersebut dengan dicetak, bukan ditulis tangan seperti kelaziman warkah-warkah Melayu lama.Sungguhpun demikian, ciri-ciri warkah seperti kepala, cap, puji-pujian,kandungan, dan penutup warkah masih diberi keutamaan.

Warkah kiriman Raja Kelantan, Sultan Muhammad II iaitu Long Senik Mulut Merah yangditulis pada 12 Syawal 1278 Hijrah (12 April 1862) ini merupakan balasan terhadap warkah yang diutus oleh O. Cavenagh, Gabenor Negeri-negeri Selat ketika itu. Baginda terpanggil untuk membalas warkah O. Cavenagh itu kerana ugutan yang menyatakan ancaman dan serangan ke atas Kelantan akan dilancarkan sekiranya Sultan Muhammad II memberi bantuan kepada Wan Ahmad dalam menentang kakandanya, Bendahara Mutahir di Pahang.

Warkah karangan Raja Ali Haji kepada Hermann von de Wall (H. von de Wall) pada 18 Muharam 1288 bersamaan 9 April 1871 merupakan perutusan antara dua orang sahabat persuratan. Raja Ali Haji yang merupakan ulama, ahli sejarah, pendasar tatabahasa Melayu,dan pujangga Melayu-Bugis banyak menimba pengalaman dan pengetahuan daripada H. von de Wall yang merupakan pentadbir Belanda di Pulau Jawa pada waktu itu.

Warkah merupakan medium komunikasi terpenting pada zaman dahulu.  Warkah menjadi perantara antara pihak Inggeris dengan raja atau pembesar Melayu, antara sesama raja atau pembesar Melayu, dan antara raja atau pembesar Melayu dengan rakyat jelata.  Urusan pentadbiran, perdagangan, hubungan silaturahim mahupun amaran dan perbalahan turut menjadikan warkah sebagai wadah dalam menyampaikan dan menjelaskan sesuatu.

Selasa, 27 Februari 2018 17:56

Sikap Berterus Terang Pembesar Melayu

Masyarakat Melayu lama digambarkan sebagai baik hati, gerak-geri yang sopan, senang diajak untuk berbicara, serta tidak pernah menikus.  Kenyatan ini dikukuhkan lagi oleh Frank Swettenham seperti dalam bukunya, Malay Sketches yang menyatakan orang Melayu agak konservatif, bangga dan cintakan tanah air serta rakyatnya, memuliakan adat resam, takut kepada rajanya, dan menghormati pihak berkuasa.  Dalam hal menjaga maruah pula, orang Melayu pantang menerima sebarang penghinaan.

Warkah Melayu lama dinukilkan berdasarkan beberapa komponen atau struktur yang tertentu. Secara asas, warkah sosial terbina menerusi enam komponen iaitu kepala surat, cap mohor, kata-kata pujian, isi/kandungan, prapenutup, dan penutup. Tidak kiralah sama ada sepucuk warkah itu panjang atau pendek, penting atau tidak, binaan asas penulisan warkah sama sekali tidak dipinggirkan. Perkara ini dibuktikan melalui warkah kiriman Sultan Selangor yang ketiga, Sultan Muhammad kepada seorang pegawai Inggeris, Edmund Augustus Blundell (E. A. Blundell), yang ditulis pada 8 Januari 1856 (bersamaan 29 Rabiul Akhir 1272).

Abdullah bin Abdul Kadir Munshi yang lebih dikenali sebagai Abdullah Munsyi atau Munsyi Abdullah (1796-1854) dianggap sebagai 'Bapa Sastera Melayu Moden'. Beliau yang menguasai bahasa Inggeris dengan baiknya pernah bertugas sebagai penyalin dokumen kepada Sir Stamford Raffles, pedagang British yang mentransformasikan Singapura.

 

Halaman 1 dari 3