Bahan Sumber Berunsur KBAT Hidupkan Pedagogi Alaf 21

Dalam usaha kita untuk bersaing dengan negara-negara termaju di dunia, sistem pendidikan kita perlu berupaya melahirkan generasi muda yang berpengetahuan, mampu berfikir secara kritis dan kreatif serta berupaya berkomunikasi dengan berkesan pada peringkat global.
Pendidik Februari 2018

Jangan Persiakan Kepakaran Cikgu Pencen

Kejayaan sesebuah sekolah dalam pencapaian akademik, kokurikulum mahupun bidang sukan bukan sahaja bergantung kepada persiapan rapi dan perancangan awal yang direncanakan oleh pengurusan sekolah. Malahan, ia juga banyak disumbangkan oleh kredibiliti guru sekolah itu sendiri.
Pendidik Januari 2018

Pembelajaran Meta - Kepentingan Kemahiran Belajar Era Milinium

Kehidupan di dunia kini berkembang dengan begitu pantas dan cepat sehinggakan apa saja pengetahuan dan kemahiran yang perlu kita pelajari akan bertukar hanya dalam tempoh dekad ke dekad, atau malah tahun ke tahun. Jika itu tidak mencukupi, tumpuan mendalam terhadap pembelajaran dan teknologi pembela …
Pendidik Januari 2018

Daya Kreativiti Dan Inovasi Pacu Pembelajaran Abad ke-21

Kementerian Pendidikan Malaysia menggalakkan murid menyertai pertandingan yang menerapkan elemen kemahiran berfikir aras tinggi atau KBAT bagi memacu kaedah pembelajaran abad ke-21.
Pendidik Januari 2018

KBAT Sasar Kualiti Bukan Dapatkan 'A'

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) merupakan kemahiran penting untuk dikuasai murid. Inisiatif untuk memupuk KBAT dalam kalangan murid diberi penekanan dalam Pelan Pembangunan wPendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2028 bagi memastikan murid bersedia dengan cabaran masa hadapan. Pentaksiran Berasaskan …
Pendidik Januari 2018

Perpustakaan Kafe Sekolah - Gaya Pembelajaran Abad 21

Pusat Sumber Sekolah merupakan unit yang berfungsi secara berkesan dalam mewujudkan pembelajaran dan pengajaran yang kondusif,selesa dan berkesan. Peranan Pusat Sumber Sekolah (PSS) seharusnya tidak dilihat sebagai tempat 'rasmi' mencari ilmu. Ia seharusnya berfungsi sebagai ruang atau tempat pencar …
Pendidik Disember 2017

Terap Kemahiran Abad Ke-21 Di Prasekolah Strategi Dalam Program Di IPT

Tanpa disedari dunia kini berada dalam era Revolusi Industri ke-4 (4IR). Terma 4IR merujuk kepada fasa ke-4 perkembangan teknologi kapitalisme (Dragan V., Jalena U., Davor K., 2016). Revolusi industri bermula apabila peralatan mekanikal berupa jentera dan mesin diperkenalkan pada 1870-an dalam Revol …
Pendidik Disember 2017

Promo Widad Kembara Kembara Widad - EP01 - Langgar, Kedah Kembara Widad - EP02 - Bagan Serai, Perak Kembara Widad - EP03 - Santan, Perlis Kembara Widad - EP04 - Baling, Kedah Kembara Widad - E05 - Batu Kurau, Perak